Top view of the female architect designer draws sketches in pencil on white paper. Black and white drawing of an architectural element

Arkkitehti

 • Miksi arkkitehtikoulutuksen valmennuskurssille?

  Alan kokeneimmat opettajat

  Kurssillamme opiskelet alan kokeneimpien arkkitehtuurin opettajien johdolla ja kehität kuvallista ilmaisua, asioiden esittämistaitoa ja rakentelutekniikkaa.

  Katso valmennuskurssit

  Parhaat tulokset

  Valmennuskeskus on kokenein ja pisimpään alalla toiminut arkkitehtikurssien järjestäjä, joka on vuosien varrella tuottanut ylivoimaisesti eniten sisäänpäässeitä sekä alallaan menestyneitä osaajia.

  Kurssin sisältö on suunnattu juuri arkkitehtikokeeseen

  Arkkitehtikoulutuksen pääsykoetehtävänannot ja arviointi poikkeavat muiden kuvataidealojen kokeista. Kurssimme on suunnattu vain arkkitehtikoulutukseen hakeville, ja harjoitustöiden tehtävänannot, välineet, ajankäyttö ja arviointi on suunniteltu sen mukaisesti.

  Katso valmennuskurssit

  Henkilökohtainen palaute

  Kurssilla saat kaikista tekemistäsi töistä palautteen. Opettajan antama palaute monipuolistaa omaa näkemystäsi ja tekemistäsi. Samalla opit tuomaan esiin tehokkaammin omien töidesi vahvuuksia ja kehittämään heikompia osa-alueita. Kurssilla saat tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta töiden tekovaiheessa.


 • Arkkitehtuurin valintakoe 2022

  Kevään 2022 arkkitehtuurin valintakokeen tiedot ja aikataulu on julkaistu.

   

  Kaksi valintaväylää: 1) alku- ja koepisteiden yhteispistevalinta ja 2) koepistevalinta

  Arkkitehtuurin koulutusohjelmassa ei ole käytössä yo-todistusvalintaa, vaan opiskelijat valitaan joko alku- ja koepisteiden eli yhteispistevalinnan tai koepistevalinnan kautta. Yo-todistuksen pisteytystaulukko löytyy yhteispistevalinnan linkin alta.

  Valintakokeen vaiheet

  Valintakoe koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  1) Ennakkotehtävävaihe

  • Tehtävät julkaistaan dia.fi -sivustolla 14.2.2022 ja palautetaan 30.3.2022 klo 15.00 mennessä.
  • Ennakkotehtävät arvostellaan jatkoon / ei jatkoon.
  • Kaikki ennakkotehtävistä jatkoon päässeet osallistuvat suoraan piirustus- ja suunnittelukokeeseen, joka on toinen koevaihe.
  • Jatkoon pääsystä ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen piirustus- ja suunnittelukoetta.

   

  2) Piirustus- ja suunnittelukoe 6.–7.6.2022

  • Kesto 2 päivää.
  • Yhteensä 6 tehtävää.
  • Tehtäväkohtainen pistemäärä on 24–60 pistettä. Kokeen maksimipistemäärä on 216 pistettä.
  • Pyrkijän tulee saada vähintään 96 pistettä, jotta koe on hyväksyttävästi suoritettu.
  • Koeaika enintään 7 tuntia / päivä. Koepäiviin sisältyy tunnin tauko.
  • Koepäivät koostuvat piirustus- ja rakentelutehtävistä.

  Koetehtävillä pyritään arvioimaan hakijan värien käyttöä, sommittelua, muotojen piirtämistä, tilan ja mittasuhteiden hahmotusta sekä luovaa ongelmanratkaisukykyä.

   

  3) Matematiikan koe 8.6.2022

  Matematiikan kokeen voi korvata yo-arvosanalla seuraavin kynnysehdoin:

  • Sinun on täytynyt kirjoittaa joko pitkästä matematiikasta vähintään arvosana C tai lyhyestä matematiikasta vähintään arvosana E.
  • Jos täytät jommankumman näistä ehdoista, sinun ei tarvitse osallistua matematiikan kokeeseen.
  • EB-, IB- ja RP/DIA -tutkintojen aineiden vaadittavat tasot näkyvät erillisessä muuntotaulukossa.
  • Matematiikan yo-koe huomioidaan yhteispistevalinnassa yo-todistuksesta annettavissa pisteissä.

  Saat tiedon kynnysehdon täyttymisestä yo-kokeella ennen arkkitehtimatematiikan koetta.

  Ilmoittaudu Arkkitehti piirustus ja suunnittelu etä 2022 kurssille

  Mikäli et ole kirjoittanut matematiikkaa lainkaan tai arvosanasi yo-kokeista ei täytä vaadittavia kynnysehtoja, sinun tulee käydä osoittamassa matematiikan osaamisesi erillisessä matematiikan kokeessa. Matematiikan kokeessa edellytetään lukion pitkän oppimäärän mukaisia tietoja.

  Sinun tulee täyttää matematiikan kokeelle erikseen asetettu kynnysehto, jotta sinut huomioidaan valinnassa. Arkkitehtimatematiikan kokeen pisteytys ja kynnysehto ilmoitetaan viimeistään, kun valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa.

  Matematiikan kokeessa aiemmin ollut karsinta ennen piirustus- ja suunnittelukoetta poistui keväällä 2020 ja matematiikan koe järjestetään piirustus- ja suunnittelukokeiden yhteydessä niille hakijoille, joiden täytyy todentaa matematiikan osaamisensa kokeella.

  Arkkitehtimatematiikan kokeesta ei saa enää valinnassa pisteitä.

  Matematiikan kokeessa on neljä tehtävää. Kokeen tehtävät arvostellaan asteikolla 0–6 pistettä / tehtävä. Jotta koe on hyväksyttävästi suoritettu, hakijan tulee saada kokeesta vähintään 9/24 pistettä.

   

  4) Luonnontieteen koe maisema-arkkitehtuuriin pyrkiville 8.6.2021

  Luonnontieteen kokeen (maisema-arkkitehtuuri) voi korvata maantiedon yo-arvosanalla seuraavalla kynnysehdolla

  • Maantieteen yo-kokeesta on saatava vähintään M. Saat tiedon kynnysehdon täyttymisestä yo-kokeella ennen luonnontieteen koetta.

  Mikäli et ole kirjoittanut maantieteen yo-koetta tai et täytä kynnysehtoa, sinun tulee osallistua erilliseen luonnontieteen kokeeseen. Koe perustuu lukion uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) oppikirjaan Geos 2: Sininen planeetta sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin.

  Hakijan tulee saada kokeesta vähintään 12/24 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi.

   

  Lisätietoja:

  Diplomi-insinööri ja arkkitehtuuri valinnan sivut:  Dia.fi -sivut

  Aalto-yliopisto Arkkitehtuurin koulutus

  Oulun yliopisto Arkkitehtuurin koulutus

  Tampereen yliopisto Arkkitehtuurin koulutus

  Aalto-yliopisto Maisema-arkkitehtuurin koulutus

 • Miten arkkitehtuuria pääsee opiskelemaan?

  Vuodesta 2020 alkaen arkkitehtuurin valintakoe on kaikille kaksivaiheinen. Kaikille pakolliset koevaiheet ovat ennakkotehtävävaihe sekä piirustus- ja suunnittelukoe. Ennakkotehtävien perusteella valitaan piirustus- ja suunnittelukokeeseen jatkavat.

  Arkkitehtimatematiikan koe ei jatkossa ole enää karsiva, mutta hakijan tulee edelleen todentaa matematiikan osaamisensa joko yo-kirjoitusten matematiikan arvosanan perusteella tai erillisessä arkkitehtimatematiikan kokeessa. Todentamiseksi riittää pitkän matematiikan yo-arvosana C tai lyhyen matematiikan yo-arvosana E. Mikäli hakija ei ole kirjoittanut lainkaan matematiikkaa tai matematiikan yo-arvosana ei täytä vaadittua kynnysehtoa, hakija osallistuu erilliseen matematiikan kokeeseen, joka pidetään piirustus- ja suunnittelukokeen jälkeen.

  Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmaan pyrkivien tulee todentaa luonnontieteellinen osaamisensa joko yo-kirjoitusten maantieteen arvosanan perusteella tai erillisessä luonnontieteen kokeessa. Todentamiseksi riittää maantieteen yo-kirjoitusten arvosana M. Mikäli hakija ei ole kirjoittanut lainkaan maantiedettä tai maantieteen yo-arvosana ei täytä vaadittua kynnysehtoa, hakija osallistuu erilliseen maantieteen kokeeseen, joka pidetään piirustus- ja suunnittelukokeen jälkeen.

  Valinnassa on kaksi eri väylää: yhteispistevalinta ja koepistevalinta. Yhteispistevalinnassa huomioidaan koepisteiden lisäksi yo-todistuksesta tai vastaavasta saatavat arvosanat. Yo-todistuksesta annetaan pisteitä viidestä aineesta, ja maksimipistemäärä on 161 pistettä.

  Kaikille pakolliset aineet ovat äidinkieli sekä pitkä tai lyhyt matematiikka. Lisäksi pisteitä voi saada kolmesta muusta aineesta, jotka voivat olla ainereaaleita tai pitkä tai keskipitkä kieli. Viisi eniten pisteitä tuottavaa ainetta ovat:

  1. Pitkä matematiikka

  2. Äidinkieli

  3. Fysiikka

  4. Pitkä kieli

  5. Biologian / kemian ainereaali

  Hakijan todistuksesta saamat alkupisteet painotetaan valintakoepisteiden kanssa. Aineiden välinen painotus ei muutu.

  Pistetaulukko löytyy täältä: Arkkitehtivalinnan lähtöpistetaulukko

   

  Missä arkkitehtuuria voi opiskella?

  Arkkitehdiksi voi opiskella Aalto-yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Oulun yliopistossa.

  Keväällä arkkitehtuurin koulutusohjelmiin valitaan uusia opiskelijoita noin 150 seuraavasti:

  • Aalto-yliopisto: 50
  • Tampere: 50
  • Oulu: 50

  Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmaan Aalto-yliopistoon valitaan 30 opiskelijaa.

  Katso kevään 2021 hakijamäärät

  Kaikki arkkitehtikoulutukset kuuluvat yhteisvalinnan piiriin, eli samalla kokeella voi hakea jokaiseen koulutusohjelmaan.

   

  Mitä opintoihin kuuluu?

  Arkkitehtuurin koulutuksessa painotetaan humanismia, tiedettä, taidetta ja tekniikkaa. Opinnoissa käsitellään ihmisten elinympäristöä esteettisten ja toiminnallisten ominaisuuksien kautta. Alalla perehdytään arkkitehtuurin historiaan, rakennusten ja rakenteiden suunnitteluun, rakennustekniikkaan, asuntoarkkitehtuuriin, puurakentamiseen sekä kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen. Lisäksi opiskellaan erilaisten mallinnusohjelmien käyttöä.

  Opintojen alkuvaiheessa opiskellaan yhteisiä oppiaineita, jonka jälkeen valitaan oma erikoistumisalue. Opiskelussa korostuvat käytännönläheiset suunnitteluharjoitukset, innovatiivisuus ja osaaminen.

  Ensimmäisenä vuonna suunnittelu ja perehtyminen tehdään pääosin käsin. Kokeiluihin kuuluu esimerkiksi puu-, metalli- ja betonitöitä. Toisena vuonna tehdään pienimuotoisia rakennussuunnitelmia, jolloin piirtäminen tapahtuu jo koneella. Opintojen edetessä kurssivalinnat yksilöityvät omien suunnitelmien mukaan sivuaineisiin ja tutkimustyöhön. Opintoihin kuuluu myös ekskursioita Suomessa ja ulkomailla.

  Maisema-arkkitehtuurin opinnoissa keskeisiä sisältöjä ovat maiseman suunnittelu, rakentaminen, hoito ja suojelu sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu.

  Oppiainetarjonta sekä opiskelun painotukset vaihtelevat hieman eri korkeakouluissa.

  Aalto-yliopistossa arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman opetusalat ovat arkkitehtuurin perusteet ja teoria, arkkitehtuurin historia, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, rakennusoppi, rakennetekniikka, puurakentaminen, asuntoarkkitehtuuri ja julkiset rakennukset. Maisema-arkkitehtuurin opetusalat ovat maisemasuunnittelu, maisemarakentaminen, maisemansuojelu ja -hoito sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Aalto-yliopistossa arkkitehtikoulutuksen ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhdistymisen myötä myös taideopintojen määrä on moninkertaistunut.

  Oulussa opiskelu tapahtuu neljän oppiaineryhmän ohjauksessa, joiden opetusalat ovat arkkitehtuurin historia ja korjausrakentaminen, nykyarkkitehtuuri, rakennussuunnittelu sekä yhdyskuntasuunnittelu.

  Tampereen tutkimus- ja opintosuuntauksia ovat arkkitehtuuri, arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimus, arkkitehtuurin historia, asuntosuunnittelu, kestävä rakentaminen, rakennusoppi, rakennussuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelun teoria.

   

  Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa!