Opettajankoulutus soveltuvuusharjoitukset, Helsinki 2022

Harjoittele soveltuvuuskokeessa vaadittavia taitoja!

Soveltuvuuskurssilla harjoittelet soveltuvuuskoetilannetta autenttisesti erilaisten MAP-pohjaisten tehtävien avulla moneen kertaan. Kurssilla tehdään aiempien vuosien kokeiden tyyppisiä tehtävänantoja, haastattelukysymyksiä ja opettajiemme kehittämiä vastaavia MAP -malliin pohjautuvia tilanteita. Mikäli yliopistot järjestävät soveltuvuuskokeen keväällä 2022 sähköisesti, myös kurssin soveltuvuusosuus toteutetaan Online-etäopetuksena ja sähköisinä soveltuvuustilanneharjoituksina. Mikäli soveltuvuuskoe järjestetään yliopistoissa paikan päällä, myös me toteutamme soveltuvuusosuuden kurssipaikan tiloissa paikan päällä.

Itsearvioinnin sekä opettajan antaman palautteen avulla kehität ja löydät eri tilanteisiin sopivia uusia toimintatapoja, tuot esiin ja opit sanallistamaan motivaatiotasi, hakeutumista alalle, omia toimintamalleja sekä oman opettajuuden pohdintaa. Ennen soveltuvuuskoetta teet jo monta vastaavaa harjoitusta, joiden aikana tulee tutuksi pysäkkityöskentely ja sen aikarajat.

 

Mitä?

1. MAP -malli

Kurssisisällöt, soveltuvuuskoetilanneharjoitukset ja tehtävänannot perustuvat Moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP). Harjoitukset toteutetaan monipuolisin menetelmin mm. pysäkkityöskentelynä, yksilöhaastatteluina, pari- ja ryhmähaastatteluina sekä -tilanteina.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

  • MAP -mallin sisältö ja mitä sillä käytännössä arvioidaan ja mitataan: 1) Opetuksen ja oppimisen tietoperusta, 2) Kognitiiviset taidot, 3) Sosiaaliset taidot, 4) Persoonalliset orientaatiot sekä 4) Ammatillinen hyvinvointi
  • Millaisia opettajia haetaan
  • Oma sisältötieto
  • Itsearviointitaidot ja soveltuvuus alalle: kuka olen ja miten toimin, mitkä ovat vahvuuteni ja kehitettävät alueet
  • Mistä hyvä vuorovaikutus muodostuu ja omien vuorovaikutustaitojen tiedostaminen
  • Tilanteen ja esiintymisjännityksen hallinta.

2. Käytännönharjoitukset

Jokaisella kerralla tehdään pääsykokeen tyyppisiä soveltuvuuskoeharjoituksia. Koko kurssin ajan tehtävä itsearviointi ja opettajan antama palaute, on keskeinen osa kurssia ja omaa kehittymistä.

3. Tutorointi 

Kurssilla on mukana alaa opiskeleva tutor, joka motivoi ja antaa tärkeitä ja omakohtaisia neuvoja valmistautumisen tueksi sekä koetilannetta varten.

 

Ajankohta

28.5.-11.6.2022 välisenä aikana. Opetus arkisin klo 16/17 alkaen sekä viikonloppuna klo 10 alkaen. Aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

HUOM! Aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön ja valintakoepäivämäärän julkaisun jälkeen.

Lue tästä: Miten koronavirus vaikuttaa lähiopetuskursseihimme?

 

Hinta ja maksutiedot

275 euroa. Varausmaksun osuus hinnasta on 140 euroa. Voit maksaa kurssin laskulla 1-6 erässä tai verkkomaksuna ilmoittautumisesi yhteydessä. Toimitus- ja maksuehdot

Mikäli et pääse VAKAVA-aineistokokeesta jatkoon ja haluat keskeyttää kurssin tulosten tultua, hyvitämme puolet soveltuvuuskurssiosuuden hinnasta.

 

Kaupunki
Helsinki
Kurssin laajuus
24 ot
Alkaa
28.5.2022
Päättyy
11.6.2022
Kurssin hinta
275€

”Soveltuvuuskurssi oli tarpeellinen ja antoi paljon eväitä vastaamiseen itse haastattelussa. Sain ryhmätöissä paljon eri näkökulmia muilta ja harjoituskokeessa sain hyvin palautetta, mikä auttaa itse koetilanteessa.”

Kurssipalaute 2021

”Koen, että kurssista on ollut valtava hyöty, vaikka koulupaikkaa en saisikaan. Positiiviset ja iloiset opettajat sekä kurssilaiset tekivät vaikutuksen. :)”

Kurssipalaute 2021

”Kiitos tasokkaasta ja innostavasta opetuksesta ja tuesta! :)”

Kurssipalaute 2021

”Opettaja on huippu! Ihanan motivoiva, pilke silmäkulmassa, keskittyi jokaiseen kurssilaiseen hienosti.”

Kurssipalaute 2021

Kysyttävää kurssista? Ota yhteyttä!

Mia Göcer
Kasvatustieteiden ja opettajankoulutusohjelmien kurssien valmennusjohtaja
Sähköposti: mia.gocer@eezy.fi
Puh: 020 7280 353