Logopedia Supertakuu 2025

Supertakuu – rahat takaisin, jos et saa opiskelupaikkaa!

Supertakuu on markkinoiden laajin logopedian valmennusohjelma, joka on suunniteltu yhdessä opettajiemme sekä psykologiaa ja logopediaa opiskelevien tutoreidemme kanssa. Tavoitteenamme on ollut luoda kurssi, joka huomioi kattavasti kaikki valintakokeessa onnistumiseen vaikuttavat tekijät: opiskelutekniset taidot ja henkiset valmiudet, tilastollisten menetelmien ja ennakkomateriaalien sisällönhallinnan, matemaattis-loogisen päättelyn, aineistokoetaidot sekä koetilanteen hallinnan.

Supertakuu-kurssin kokonaishinta on 2690 euroa. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan peruskurssin ja opiskelutekniikkakurssin hinta (yhteensä 1290 €) ja loppuosa (1400 €) kurssista tulee maksettavaksi, jos hakija on läpäissyt kurssin karsintakokeen ja saanut paikan logopedian koulutusohjelmasta. Lue kurssikäytännöistä tarkemmin osuudesta Ilmoittautumismenettely Supertakuulle ja Maksutiedot ja alennukset.

Kurssin kaikki opetukset järjestetään ainoastaan etäopetuksena. Kurssin karsintakoe tulee suorittaa paikan päällä Helsingissä.

Kaupunki
Kurssin laajuus
166 oppituntia
Alkaa
Marraskuu tai tammikuu
Päättyy
4.6.2025
Kurssin hinta
2690€
Aloitusmaksu
1290€
 • Valintakoeuudistus 2025

  Yliopistoissa suunnitellaan valintakoeuudistusta, joka vaikuttaa kevään 2025 valintakokeisiin. Tarkat valintakoevaatimukset julkaistaan Opintopolussa lokakuun loppuun mennessä.

  Kurssin sisällössä otetaan huomioon muutokset valintakokeen vaatimuksissa ja kurssi valmentaa psykologian / logopedian valintakokeeseen uusien vaatimusten mukaisesti. Voit siis ilmoittautua kurssille huoletta jo nyt. Alustavan valintakoeluonnoksen mukaan valintakokeessa testataan mm.

  • analyyttisen ja kriittisen ajattelun taitoja,
  • loogista päättelyä sekä
  • tilastotieteen, datan ja graafien ymmärtämistä ja soveltamista.

   

  Nämä ovat samoja taitoja kuin valintakokeessa on viime vuosina testattu. Uuden valintakokeen suunnittelun pohjana toimii psykologian ja logopedian aiempi yhteinen valintakoe.

  Huom! Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kurssin sisältö on alustava, ja se tarkentuu / muokkaantuu tarvittaessa valintakoevaatimusten- ja sisällön julkaisun jälkeen. Mikäli kurssin hinta muutoksista johtuen laskisi, olet oikeutettu hyvitykseen mikäli olet ilmoittautunut kurssille aiemmin eri hinnalla. 

 • Kenelle?

  Supertakuu-kurssi sopii logopedian valintakokeeseen valmistautuville,

  • jotka haluavat ja pystyvät panostamaan valmistautumiseen pitkäjänteisesti ja sitoutumaan kurssiin koko kauden ajaksi,
  • jotka haluavat kaiken mahdollisen tuen ja avun pääsykokeeseen valmistautumisessa,
  • jotka haluavat saada rahanpalautus-takuun, mikäli eivät saa opiskelupaikkaa.
 • Osallistumisoikeus tammi- tai marraskuun kurssille

  Marraskuun tai tammikuun valmennuskurssi 

  Supertakuulla valitset itse, haluatko osallistua marras- vai tammikuussa alkavalle valmennuskurssille. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

   

  Kurssien sisällöistä voit lukea tarkemmin kyseisten kurssien kohdalta verkkosivuiltamme. Alle on koottu kurssien keskeiset sisällöt.

  Reaaliaikainen etäopetus koostuu seuraavista sisällöistä (oppitunti á 45 min): 

  • Opiskelutekniikka 4,5 oppituntia
  • Matemaattiset perustaidot 12 / 13 oppituntia
  • Tilastollisten menetelmien perusteet ja looginen päättely 52 / 60 oppituntia
  • Aineisto- ja artikkelilukutekniikka 14 oppituntia
  • Vuoden 2025 ennakkomateriaalin opetusvideo + kyselytunti 4-8 oppituntia

   

  Lisäksi marras- ja tammikuun kurssit sisältävät

  • Logopedianetin: tilastolliset menetelmät ja looginen päättely, joka sisältää yli 900 perusmatematiikan, tilastotieteen ja loogisen päättelyn tehtävää malliratkaisuineen sekä tilastotieteen teoriaa ja opetusvideoita, jotka tukevat kurssin opetusta
  • Tallenteet etäopetuksesta
  • Ilman opiskelijoita kuvatut opetusvideot 65 oppituntia (opetusvideoiden sisältö eri kuin etäopetuksessa)
  • Harjoituspääsykokeet 6 kpl
  • Artikkeliharjoitukset 12 kpl
  • Tutorointi 8-10 oppituntia
  • Valintakokeiden analyysivideot 10 oppituntia
 • Muut kurssiin kuuluvat sisällöt

  Supertakuu-kurssin pohjana toimii marras- tai tammikuussa alkava valmennuskurssimme, minkä lisäksi kurssiin sisältyy seuraavat sisällöt:

  1. Valmennustapaaminen ennen kurssiopetusten alkua 

  Ennen kurssiopetuksen alkua jokaisen supertakuulaisten kanssa pidetään henkilökohtainen keskustelu, jossa käydään lävitse kurssilaisen henkilökohtaista valmistautumisprosessia ja omaa valmistautumista koskevia kysymyksiä. Henkilökohtaisessa tapaamisessa tehdään valmennussopimus ja valitaan kurssi, jonka opetukseen osallistuu. Tapaamisen pituus noin 30 minuuttia.

  2. Opiskelutekniikkavalmennus (16 oppituntia) 

  Opiskelutekniset taidot luovat perustan valmistautumiselle. Opiskelutekniikkavalmennuksemme perustuu tutkimuksissa tehokkaiksi havaittuihin opiskelumenetelmiin ja saat tietoa kuinka voit tehostaa omaa opiskelua ja oppimista. Käsiteltäviä sisältöjä ovat mm. erilaiset opiskelutavat ja tottumukset, luku-, muistiinpano- ja kertaustekniikat, opiskelun jaksottaminen ja keskittymisen ylläpito, lukusuunnitelma sekä ajankäyttö, motivaatio, jaksaminen ja stressinhallinta. Opetuksessa keskitytään omien vahvuuksien ja kehitettävien osa-alueiden tunnistamiseen sekä tehdään paljon käytännönharjoituksia.

  3. Supertakuu-kurssin tutorointi (16 oppituntia)

  Kurssilla vertaistukena ovat psykologiaa ja logopediaa opiskelevat tutorit. Tutor ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä kurssin alkupuolella (marraskuu tai tammikuu) ja sopii ensimmäisen tapaamis- ja ohjausajan. Henkilökohtaisia ohjaustapaamisia on neljä ja lisäksi kurssi sisältää kolme pienryhmäpäivää. Henkilökohtaisissa tapaamisissa ja pienryhmäpäivillä käsitellään pyrkimisen kannalta keskeisiä aiheita: motivaatiota, itseluottamusta, pääsykoetilanteen hallintaa, opiskelun jaksottamista ja vastapainoa, ajankäyttöä ja lukusuunnitelman tekoa sekä pääsykoetilanteen hallintaa, kunkin kurssilaisen omat tarpeet huomioiden.

  4. Supertakuukurssin karsintakoe 

  Kurssin ensimmäiseen vaiheeseen otetaan mukaan lopullista kokoonpanoa suurempi ryhmä. Lopullinen Supertakuu-kurssilaisten kokoonpano muodostuu maalis- tai huhtikuussa pidettävän karsintakokeen perusteella, joka on yksi kurssin harjoituspääsykokeista. Kokeessa Supertakuulaisten osaamista verrataan kaikkien valmennuskursseillemme osallistuvien koesuoritukseen. Koe perustuu siihen mennessä kurssilla käsiteltyihin tilastollisiin aihesisältöihin, matemaattis-loogiseen päättelyyn sekä mahdollisesti kokeessa jaettuun aineistoon. Karsintakokeen tarkempi ajankohta varmistuu syksyllä. Koe tulee suorittaa Helsingissä.

 • Ilmoittautumismenettely Supertakuulle

  1) Ilmoittautuessa maksetaan kurssin aloitusmaksu 1290 euroa. Loppuosuus kurssimaksusta (1400 e) tulee maksettavaksi ainoastaan, jos hakija on läpäissyt kurssin karsintakokeen ja saanut opiskelupaikan logopedian koulutusohjelmasta.

  2) Kurssille voivat osallistua henkilöt, jotka ovat pyrkimässä logopedian opintoihin. Ilmoittautumisesi jälkeen kurssipäällikkö on sinuun yhteydessä (kontaktoinnit alkavat elo-syyskuussa). Jokaisen kurssilaisen kanssa käydään henkilökohtainen keskustelu, jossa varmistetaan kurssin sopivuus ja allekirjoitetaan kurssin valmennussopimus. Jos sinulla on kysymyksiä kurssiin liittyen ja haluat kysyä niistä ennen ilmoittautumista, voit olla yhteydessä kurssipäällikkö Tytti Luuriin (tytti.luuri@eezy.fi). (lomalla 5.7-4.8.)

  3) Supertakuu-kurssille osallistuminen edellyttää sitoutumista kurssin opetuksiin ja tutorointiin.

  4) Kurssin ensimmäiseen vaiheeseen otetaan mukaan lopullista kokoonpanoa suurempi ryhmä. Lopullinen Supertakuu-kurssilaisten kokoonpano muodostuu maalis- tai huhtikuussa pidettävän karsintakokeen perusteella, joka on yksi kurssin harjoituspääsykokeista.

  Supertakuulaiset, jotka eivät koetuloksen perusteella yllä jatkamaan Supertakuu-kurssilla, jatkavat opiskelua normaalisti jo aloittamallaan marraskuu tai tammikuu –kurssilla valintakokeeseen saakka. Tässä vaiheessa jäljellä olevat, ainoastaan Supertakuu-kurssilaisille tarkoitetut omat kurssiosuudet jäävät pois. Kaikki opetusvideot ja etäopetuskurssien tallenteet ovat käytössä pääsykokeeseen asti ja peruskurssin opetus (marras- tai tammikuu) jatkuu normaalisti.

  Mikäli kurssilainen karsiutuu, tällöin kurssikokonaisuuden hinta on 1290 euroa. Kurssilainen jatkaa opiskelua jo aloittamallaan peruskurssilla normaalisti valintakokeeseen asti. Kurssilaiselle jää karsiutumisen myötä myös peruskurssiemme takuu: mikäli kurssilainen ei saa opiskelupaikkaa, hän voi osallistua logopedian valmennuskurssille puoleen hintaan seuraavalla kaudella (ei koske Supertakuu-kurssia).

  Kurssilaiset, jotka jatkavat Supertakuu-kurssilla loppuun asti, mutta eivät saa opiskelupaikkaa logopedian koulutusohjelmasta, saavat kokonaisuudessaan maksamansa kurssimaksun takaisin. Huom! Palautus koskee ainoastaan kurssimaksua, ei mahdollisia korkoja ja kuluja, jotka muodostuu jos maksun maksaa osissa. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä.

 • Aikataulu

  Kurssin opetus alkaa valintasi mukaan marras- tai tammikuussa. Marraskuun iltakurssilla opetusta on 1-2 kertaa viikossa arkisin alkaen klo 16.30/17 ja mahdollisesti joinakin viikonloppuina klo 9/10 alkaen. Marras- tai tammikuun päiväkurssilla opetusta on 1–2 kertaa viikossa arkisin alkaen klo 9/10 ja mahdollisesti joinakin viikonloppuina klo 9/10 alkaen.

  Tarkempi aikataulu ja muut käytännöntiedot päivitetään kurssin oppimisympäristöön Moodleen noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Tunnukset Moodleen saat heti ilmoittautumisesi jälkeen ja ne aktivoituvat tunnin kuluessa ilmoittautumisesta.

  HUOM! Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kurssin aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön  ja valintakoepäivän julkaisun jälkeen. 

 • Maksutiedot ja alennukset

  Supertakuu-kurssin hinta on 2690 euroa. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan peruskurssin hinta (1290 €) ja loppuosa (1400 €) kurssista tulee maksettavaksi ainoastaan, jos hakija on läpäissyt kurssin karsintakokeen ja saanut paikan logopedian koulutusohjelmasta. 

  Voit maksaa kurssin verkkomaksuna tai laskulla. Tarkempiin maksutietoihin pääset tästä. Kurssin varausmaksu on 20% aloitusmaksusta (eli 1290 €:sta).

  Mikäli saat houkuteltua jollekin kurssillemme mukaan yhden tai useamman kaverisi, tarjoamme teille kaikille 5-15 % frendialen – lue lisää!